Báo giá thiết kế logo

Chúng tôi có 3 gói thiết kê thiết kế logo để lựa chọn sao cho phù hợp với mức độ đầu tư và mô hình doanh nghiệp mình. Báo giá thiết kế logo bao gồm thiết kế logo chính và các hạng mục thiết kế ấn phẩm đi kèm. Chi tiết các hạng mục trong gói được điều chỉnh bổ sung theo từng thời điểm.

GÓI THIẾT KẾ LOGO BASIC 3.000.000đ

Tư vấn lựa chọn màu sắc, tạo hình logo theo lĩnh vực kinh doanh, theo phong thủy
– Thiết kế 2 phương án demo, khách hàng chọn 1 phương án để hiệu chỉnh.
– Hiệu chỉnh tối đa 3 lần
– Thời gian thực hiện 4-5 ngày
Hồ sơ bàn giao gồm:
+ File thiết kế logo các định dạng : .Cdr, .Ai, .PDF, . JPG.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
+ Thiết kế mẫu card visit
+ Thiết kế mẫu phong bì thư 3 cỡ

 

GÓI THIẾT KẾ LOGO MEDIUM 5.000.000đ

Tư vấn lựa chọn màu sắc, tạo hình logo theo lĩnh vực kinh doanh, theo phong thủy
– Thiết kế 3 phương án demo, khách hàng chọn 1 phương án để hiệu chỉnh.
– Hiệu chỉnh tối đa 4 lần cho phương án chọn
– Thời gian thực hiện 5-7 ngày
Hồ sơ bàn giao gồm:
+ File thiết kế logo các định dạng : .Cdr, .Ai, .PDF, . JPG.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
+ Thiết kế mẫu card visit
+ Thiết kế mẫu phong bì thư 3 cỡ
+ Thiết kế letter heard
+ Thiết kế kẹp tài liệu

 

GÓI THIẾT KẾ LOGO MAX 7.000.000đ

Tư vấn lựa chọn màu sắc, tạo hình logo theo lĩnh vực kinh doanh, theo phong thủy
– Thiết kế 4 phương án demo, khách hàng chọn 1 phương án để hiệu chỉnh.
– Hiệu chỉnh tối đa 5 lần cho phương án chọn
– Thời gian thực hiện 10-12 ngày

Hồ sơ bàn giao gồm:
+ File thiết kế logo các định dạng : .Cdr, .Ai, .PDF, . JPG.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
+ Thiết kế mẫu card visit
+ Thiết kế mẫu phong bì thư 3 cỡ
+ Thiết kế letter heard
+ Thiết kế kẹp tài liệu
+ Thiết kế sổ Note
+ Thiết kế Banner web
+ Thiết kế biển hiệu